Kezdőlap Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Szerzői jogokra vonatkozó jogi közleményünk.

1. Szerzői jogok

A MiFérfiak.hu a NEPPEN RISK Kft. által üzemeltetett honlapja szerzői jogvédelem alatt áll.

A NEPPEN RISK Kft. honlapján található szöveges részek, képek, grafikák, animációk és hangfájlok, és a honlapon található egyéb szellemi alkotások jogilag védettek. Azok a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokban biztosított védelmet élvezik. Ezen alkotásokat – a Decorator Home Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül – nem lehet felhasználni, illetve, felületen –legyen az elektronikus vagy nyomtatott – nem lehet megjelentetni.

A NEPPEN RISK Kft.oldalai tartalmazhatnak olyan képi, grafikai vagy egyéb más elemeket, melyek tulajdonosaik által jogvédettek.

2. Adatvédelem

A NEPPEN RISK Kft. a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről az alábbi nyilatkozatot teszi:

A NEPPEN RISK Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A NEPPEN RISK Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A NEPPEN RISK Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény);

2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelés

honlap látogatása során a NEPPEN RISK Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

Cookie

Egyes szolgáltatásink egyedi azonosítót úgynevezett „cookie-t” helyeznek el a felhasználóink számítógépén. A „cookie-k” kizárólag a felhasználók beazonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük igénybe őket. A „cookie” fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkérésünk célja, hogy felhasználóinktólkapott információkat statisztikai célra felhasználjuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználókérdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

A felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére és feldolgozására az adatvédelminyilvántartásba bejegyzett (Nyilvántartási szám: bejelentés alatt) NEPPEN RISK Kft. jogosult.

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúanbizalmasan kezeljük, azokról illetéktelenek nem szereznek tudomást, illetve nem férhetnek hozzá.

A felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő a honlap megszüntetéséig kezelheti, kivéve, ha a felhasználó időközben a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja.

Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunkabból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat.

Egyes információkat statisztikai célra való felhasználásra alkalmas olyan formában, hogy az adatok érintettel való kapcsolatát ne lehessen megállapítani, nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

 A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás – kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.

 A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt  nélkülözhetetlenné teszi.  Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve  – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe.  A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, azonban a NEPPEN RISK Kft. jogosult a hozzászólásokat korlátozás nélkül felhasználni, azokat  idézni illetve sokszorosítani.  A hozzászólásokat harmadik fél kizárólag az. Adatkezelő írásbeli hozzájárulásával használhatja fel, illetve azokat harmadik fél csak személyes használatra töltheti le, nyomtathatja  illetve terjesztheti.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon (pl. fórumok) megjelenő hozzászólásokat közlésekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat a törvényben előírt kivételektől eltekintve  harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. A Decorator Home Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy csak olyan oldalakhoz biztosítsunk kapcsolatot, amelyek hasonlóan magas technikai és tartalmi követelményeknek tesznek eleget. Ezen szolgáltatók adat-és információvédelmi gyakorlatáért a NEPPEN RISK Kft. nem vállal felelősséget.